Περιήγηση: ΦΠΑ

Επικαιρότητα
Τροπολογία για επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου, κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ

Επα­να­φο­ρά των δια­τά­ξε­ων για τον μειω­μέ­νο συντε­λε­στή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαί­ου, του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδι­κας ΦΠΑ),…