Περιήγηση: Φράνκο

Διεθνή
Ισπανία: Δικαστήριο αφαίρεσε το θερινό παλάτι του δικτάτορα Φράνκο από τους κληρονόμους του

Ισπα­νι­κό δικα­στή­ριο αφαί­ρε­σε από τους κλη­ρο­νό­μους του στρα­τη­γού Φραν­θί­σκο Φράν­κο το θερι­νό παλά­τι του εκλι­πό­ντος δικτά­το­ρα και έδω­σε εντο­λή να…

Ιστορία
Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης — Ποια η σχέση της με το βασιλιά και τον Φράνκο;

Στην Ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου υπάρ­χουν πολ­λές ημε­ρο­μη­νί­ες που παρα­μέ­νουν ανε­ξί­τη­λες. Ανά­με­σα τους και η 6η Μαρ­τί­ου 1902, καθώς τότε, «γεν­νή­θη­κε»…

Διεθνή
Χιλιάδες διαδήλωσαν έξω από τον καθεδρικό της Αλμουδένα στη Μαδρίτη κατά της ταφής εκεί του Φράνκο

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν χθες Πέμ­πτη έξω από τον καθο­λι­κό καθε­δρι­κό ναό της Αλμου­δέ­να στην κεντρι­κή Μαδρί­τη για να δια­δη­λώ­σουν κατά…