Περιήγηση: Φρίντα Κάλο

Εικαστικές Τέχνες
Φρίντα Κάλο

Φρί­ντα Κάλο, αν και η ίδια υπο­στή­ρι­ζε ότι γεν­νή­θη­κε το 1910, χρο­νιά που ξέσπα­σε η Μεξι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα γεννήθηκε…