Περιήγηση: Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ

Διεθνή
Εκνευρισμός στη Γερμανία για την άρνηση της Ουκρανίας να υποδεχθεί τον Σταϊνμάιερ — Το φόντο της άρνησης

Έντο­νες αντι­δρά­σεις στη Γερ­μα­νία μετά την ανα­κοί­νω­ση ότι ο πρό­ε­δρος Στάιν­μαϊ­ερ είναι ανε­πι­θύ­μη­τος στην ουκρα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα (είναι persona non grata…

Απόψεις
Π. Λαφαζάνης: Παλιά του τέχνη κόσκινο οι «Λαφαζανιές» (Επικοινωνιακά σόου και βρώμικες επιθέσεις)

Γρά­φα­με για «Λαφα­ζα­νιές» (μάλ­λον πρώ­τοι στο Ατέ­χνως χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­με τον όρο τον Αύγου­στο του 2015) όταν ο «πού­ρος» συστη­μι­κός του Συνασπισμού…

Απόψεις
Χυδαία πολιτικάντικη επίθεση στο δήμαρχο Χαϊδαρίου εξαπέλυσε η «κανονιοφόρος» του οπορτουνισμού «Iskra»

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χυδαία πολι­τι­κά­ντι­κη επί­θε­ση στο δήμαρ­χο Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λη Σελέ­κο εξα­πέ­λυ­σε η «κανο­νιο­φό­ρος» του οπορ­του­νι­σμού «Iskra» με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του…