Περιήγηση: Φραντς Σούμπερτ

Μουσική
Φραντς Σούμπερτ

Στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1797 γεν­νιέ­ται ο Φραντς Σού­μπερτ. Αυστρια­κός συν­θέ­της, ένας από τους ειση­γη­τές του ρομα­ντι­σμού και ο σπου­δαιό­τε­ρος εκπρό­σω­πός τους.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου

1696 Η εξέ­γερ­ση των «κορα­κιών». Οι νεκρο­θά­φτες του Άμστερ­νταμ ξεση­κώ­νο­νται, επει­δή οι αρχές επι­βά­λουν αλλα­γές στη δια­δι­κα­σία των κηδειών. 1797 Γεννιέται…