Περιήγηση: Φρεγάτα

Εκδηλώσεις
ΚΚΕ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Καμιά αποστολή εκτός συνόρων! Μεγάλο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 11-Μάρτη στο Σύνταγμα

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ τη Δευ­τέ­ρα 11 Μάρ­τη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα, με σύν­θη­μα «Καμία στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή εκτός συνό­ρων! Να στα­μα­τή­σει η…

Διεθνή
Αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα: Στο “στόμα του λύκου” για ΝΑΤΟ — ΕΕ και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

“Η κατά­στα­ση ασφά­λειας στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και στον Κόλ­πο του Άντεν έχει επι­δει­νω­θεί. Η συμ­με­το­χή στην επι­χεί­ρη­ση εμπε­ριέ­χει σημα­ντι­κούς κινδύνους”,…