Περιήγηση: Φρούτα

Οικονομία
Πληθωρισμός 6,2% — Κάθε μέρα και όλο ακριβότερα — Κρέατα, λάδι, πατάτες, φρούτα απλησίαστα — Η θέρμανση «καίει»

Ρεκόρ 25ετίας σημεί­ω­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιανουά­ριο εφέ­τος με αύξη­ση 6,2% , από άνο­δο 5,1% τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο και έναντι…

Υγεία
Ουσίες που εμπεριέχονται σε τσάι, φρούτα και λαχανικά μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Οι άνθρω­ποι που κατα­να­λώ­νουν τρό­φι­μα ή ροφή­μα­τα πλού­σια στις αντιο­ξει­δω­τι­κές ουσί­ες φλα­βο­νό­λες, οι οποί­ες υπάρ­χουν ιδί­ως στο τσάι, καθώς επίσης…

Υγεία
Όσοι δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ανε­παρ­κής κατα­νά­λω­ση φρού­των και λαχα­νι­κών σχε­τί­ζε­ται με ένα μεγά­λο μέρος των θανά­των από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο ή καρ­δια­κή προ­σβο­λή. Περίπου…