Περιήγηση: Φτωχοί

Κοινωνία
Ο Πορτοσάλτε ξαναχτυπά: «Οι φτωχοί δεν είναι παραγωγική μονάδα και δεν βάζουν βενζίνη»

Είναι πιο γρα­φι­κός κι’ από σοκά­κι της Πλά­κας. Συνα­γω­νί­ζε­ται επά­ξια σε προ­κλη­τι­κό­τη­τα και αντι­λαϊ­κή χυδαιό­τη­τα τον Αδ. Γεωρ­γιά­δη. Ναι, καλά…