Περιήγηση: Φυλακές Βόλου

Κοινωνία
Απίστευτη σκληρότητα: Έσβησαν ένσημα 20 ετών από την καθαρίστρια του Βόλου — «Και δούλεψα. Δούλεψα. Δεν τα έκλεψα»

Συγκλο­νί­ζει η 53χρονη καθα­ρί­στρια που φυλα­κί­στη­κε για πλα­στο­γρα­φία και, συγκε­κρι­μέ­να για πλα­στο­γρα­φη­μέ­νο απο­λυ­τή­ριο δημο­τι­κού. “Σε χαμό­σπι­το έμε­να. Τρέ­χαν νερά από…