Περιήγηση: Φυλακές Δομοκού

Επικαιρότητα
Δ. Κουφοντίνας: Με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επανεξετάζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού

Στο δικα­στή­ριο Εκτέ­λε­σης Ποι­νών του πρω­το­δι­κεί­ου της Λαμί­ας, ανα­πέμ­φθη­κε με από­φα­ση του Ανω­τά­του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΑΕΔ), η υπό­θε­ση της μεταγωγής…

Επικαιρότητα
Φυλακές Δομοκού: Στην απομόνωση για ένα βράδυ ο ναζιστής Λαγός — Ποιες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν

Στην απο­μό­νω­ση των φυλα­κών Δομο­κού θα δια­νυ­κτε­ρεύ­σει από­ψε ο Γιάν­νης Λαγός, στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας, που τηρεί­ται αυστη­ρά, σχε­τι­κά με…