Περιήγηση: Φυλακές Ιτζεδίν

Επικαιρότητα
Χαιρετιστήριο μήνυμα προς το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ του Συλλόγου Ιτζεδίν — απόγονοι πολιτικών κρατούμενων των Φυλακών Καλαμίου

Ως μέλη του Συλ­λό­γου «Ιτζε­δίν από­γο­νοι πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων των Φυλα­κών Καλα­μί­ου» , απευ­θύ­νου­με θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στο 21ο Συνέ­δριο του Κομμουνιστικού…

Ιστορία
Όταν απαγόρευαν στους πολιτικούς κρατούμενους να διαβάζουν Θερβάντες και Παπαρρηγόπουλο (Ντοκουμέντο)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Είναι γνω­στή η πολύ­μορ­φη και κάτω από εξαι­ρε­τι­κά αντί­ξο­ες συν­θή­κες, μορ­φω­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που ανέ­πτυσ­σαν οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι στις…