Περιήγηση: Φυλακές Κασσαβέτειας

Ατέχνως
Στις αγροτικές φυλακές μεταφέρονται τρεις φασίστες μέλη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής

Τρεις φασί­στες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» που έχουν κατα­δι­κα­στεί, μετή­χθη­σαν, σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, από τις φυλακές…