Περιήγηση: Φυτοφάρμακα

Διεθνή
Έκθεση καταπέλτης του ΟΗΕ: Ο καπιταλισμός καταδικάζει τους λαούς στην πείνα και καταστρέφει το περιβάλλον.

 Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η έκθε­ση του Συμ­βου­λί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ σχε­τι­κά με το δικαί­ω­μα του ανθρώ­που στην τρο­φή προει­δο­ποιεί ότι…