Περιήγηση: Φωκίδα

Επικαιρότητα
Φωκίδα: Με εισαγγελική εντολή αφαιρέθηκε μαρμάρινη πλάκα για το λαϊκό αγωνιστή Νίκο Τριανταφύλλου

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Φωκί­δας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την αφαί­ρε­ση της μαρ­μά­ρι­νης πλά­κας που στή­θη­κε στην πλα­τεία απέ­να­ντι από το Δημοτικό…