Περιήγηση: Φωτεινό Μονοπάτι

Βιβλιοπαρουσιάσεις
H ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΙΜΑΕΛ ΓΚΟΥΣΜΑΝ – Σχετικά με ένα βιβλίο για το «Φωτεινό Μονοπάτι»

Γράφει η Άννεκε Ιωαννάτου // Με αφορμή το θάνατο του ηγέτη της σύμφωνα με κάποιους επαναστατικής και σύμφωνα με άλλους τρομοκρατικής περουβιανής…