Περιήγηση: Φωτιά στην Εύβοια

Επικαιρότητα
Διαβάστε στο μεγάλο αφιέρωμα του σημερινού Ριζοσπάστη: Μάχη επιβίωσης στα αποκαΐδια που άφησε η εγκληματική πολιτική και ακόμα «καπνίζουν»

Έναν χρό­νο μετά την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, τον Αύγου­στο του 2021, η κατά­στα­ση στη Βόρεια Εύβοια παρα­μέ­νει δρα­μα­τι­κή. Ο πυρό­πλη­κτος λαός…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Β. Εύβοια: Η κυβέρνηση θέλει να μετατρέψει την καταστροφή σε ευκαιρία για τα συμφέροντα των ομίλων

Η “ανα­γέν­νη­ση” δεν μπο­ρεί να γίνει με την πολι­τι­κή που θεω­ρεί τις λαϊ­κές ανά­γκες κόστος Η “ανα­γέν­νη­ση” της Βόρειας Εύβοιας…

Εκδηλώσεις
Φορείς και Επιτροπές Αγώνα Συντονίζονται και ετοιμάζουν μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 6 Νοέμβρη

Την από­φα­ση να δια­δη­λώ­σουν όλοι μαζί στις αρχές Νοέμ­βρη στην Αθή­να, συντο­νί­ζο­ντας τον αγώ­να τους και δυνα­μώ­νο­ντας τη διεκ­δί­κη­ση για…

Επικαιρότητα
Γ. Μαρίνος: Το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό του λαού για διεκδίκηση αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών

Εικό­νες ολο­κλη­ρω­τι­κής κατα­στρο­φής και κατοί­κους μέσα στην από­γνω­ση συνα­ντά το κλι­μά­κιο του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος του…

Επικαιρότητα
Βόρεια Εύβοια: Κάτοικος και δημοσιογράφος ξεσπούν σε κλάματα μπροστά στην τραγωδία (VIDEO)

Μια ανθρώ­πι­νη, συγκι­νη­τι­κή στιγ­μή εξε­λί­χθη­κε κατά την διάρ­κεια ζωντα­νής σύν­δε­σης του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού «OPEN» από την Γαλα­τσώ­να Ευβοί­ας, ένα από…