Περιήγηση: Φωτιά στο Σχίνο Κορινθίας

Επικαιρότητα
Φωτιά στο Σχίνο Κορινθίας: Καλύτερη η εικόνα — Εκκενώθηκαν 6 χωριά και 2 μονές

«Καλύ­τε­ρη εικό­να παρου­σιά­ζει πλέ­ον η πυρ­κα­γιά. Το βασι­κό­τε­ρο είναι ότι δεν έχει κιν­δυ­νεύ­σει ανθρώ­πι­νη ζωή», σύμ­φω­να με τον αρχη­γό του Πυροσβεστικού…