Περιήγηση: Φωτιά

Κοινωνία
Μία από τις χειρότερες τραγωδίες βιώνει η χώρα — Στους 50 οι νεκροί — Φόβοι για τριψήφιο αριθμό (Συνεχής ενημέρωση)

Ανεί­πω­τη τρα­γω­δία στην Αττι­κή προ­κά­λε­σαν οι φονι­κές πυρ­κα­γιές που πλήτ­τουν από χθες το μεση­μέ­ρι την Αττι­κή. Στους 49 ανέρ­χο­νται οι νεκροί που έχουν επι­βε­βαιω­θεί επίσημα…

Κοινωνία
Ανείπωτη τραγωδία: Περισσότεροι από 20 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη φωτιά — Δεκάδες οι τραυματίες

Τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση 27/7/2017, 03.00 Περισ­σό­τε­ροι από 20 οι επι­βε­βαιω­μέ­νοι νεκροί (ανά­με­σά τους παι­διά και βρέ­φη) και 88 οι τραυ­μα­τί­ες εκ των…

Κοινωνία
Φωτιές στην Αττική — Τραγωδία: Πληροφορίες για 10 νεκρούς, 2 παιδιά — Δεκάδες εγκαυματίες και τα καμμένα σπίτια — Αγνοούμενοι 4

Τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση 27/7/2017, 02.00 Επί­ση­μες πηγές του ΕΚΑΒ επι­βε­βαί­ω­ναν ότι οι νεκροί από την πυρ­κα­γιά είναι επι­σή­μως οκτώ, οι τραυματίες…

Κοινωνία
Στο έλεος της φωτιάς η Αττική — Τρεις νεκροί, ένα 14χρονο κοριτσάκι — Δεκάδες σπίτια καμένα — Τουλάχιστον 25 εγκαυματίες (Συνεχής ενημέρωση)

Τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση 27/7/2017, 01.00 Τα ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ παρέ­λα­βαν δύο εγκαυ­μα­τί­ες που έχα­σαν την ζωή τους οι οποί­οι μετα­φέ­ρο­νται στο…

Κοινωνία
Νέα Μανωλάδα: Χρήματα, ρουχισμός και προσωπικά έγγραφα εκατοντάδων εργατών γης από το Μπαγκλαντές κάηκαν μαζί με τις φαβέλες τους (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χρή­μα­τα, ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα, ρου­χι­σμός και προ­σω­πι­κά έγγρα­φα δεκά­δων οικο­νο­μι­κών μετα­να­στών από το Μπα­γκλα­ντές κάη­καν κατά την διάρ­κεια της πυρ­κα­γιάς, η…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Κόντρα σε αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβέστες έδωσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

“Από τις πρό­σφα­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν σε όλη την Ελλά­δα έγι­ναν στά­χτη συνο­λι­κά πάνω από 150.000 στρέμ­μα­τα δασών, δασικών…