Περιήγηση: Φωτια σήμερα

Πολιτική
. ΚουτσούμπαςΕγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τις ελλείψεις στην πυροπροστασία
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Είναι κρίσιμο να μην ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες και να αναδειχτούν οι αιτίες πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ

«Τίπο­τε λιγό­τε­ρο δεν μπο­ρεί να γίνει ανε­κτό από την γρή­γο­ρη, άμε­ση και καθο­λι­κή, 100% απο­ζη­μί­ω­ση για όλους τους πυρό­πλη­κτους», υπογράμμισε…

Επικαιρότητα
Οριοθετημένη στο μεγαλύτερος μέρος της η φωτιά στα Βίλια — Ανησυχία για αναζωπυρώσεις — Φωτιά και στην Κερατέα

Πολύ καλύ­τε­ρη είναι σήμε­ρα η κατά­στα­ση στην πυρ­κα­γιά της Δυτι­κής Αττι­κής, η οποία είναι πλέ­ον οριο­θε­τη­μέ­νη στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της…