Περιήγηση: Φώφη Γεννηματά

Επικαιρότητα
Αναβάλλεται η σημερινή εκδήλωση του ΚΚΕ για το «νέο ΕΣΥ» ως ένδειξη σεβασμού για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά

Σε ένδει­ξη σεβα­σμού για την απώ­λεια της Φώφης Γεν­νη­μα­τά, η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα εκδή­λω­ση, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ…