Περιήγηση: Χάρολντ Πίντερ

Θέατρο
Χάρολντ Πίντερ, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, πήρε μέρος σε πολιτικούς αγώνες, δε δίστασε να εναντιωθεί στους ιμπεριαλιστές

Χάρολντ Πίντερ. Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς της επο­χής μας.  Παράλ­λη­λα, με το συγ­γρα­φι­κό του έργο, ο…

Εκδηλώσεις
Η «Προδοσία» στο «Μικρό Παλλάς»

H «Προ­δο­σία» του νομπε­λί­στα συγ­γρα­φέα Χάρολντ Πίντερ ανε­βαί­νει από τη Δευ­τέ­ρα 8 Γενά­ρη στο θέα­τρο «Μικρό Παλ­λάς», σε μετά­φρα­ση Μάριου Πλω­ρί­τη και σκη­νο­θε­σία Οδυσ­σέα Παπα­σπη­λιό­που­λου. Με τον όρο προδοσία…