Περιήγηση: Χένρι Κίσινγκερ

Επικαιρότητα
Οι σοφοί ομίλησαν: “Χρειαζόμαστε πυρηνικά όπλα. Κοιτάξτε τι έκαναν οι Ουκρανοί. Τα παρέδωσαν και τώρα βρίσκονται σε αυτή την άθλια κατάσταση”…

Το «τέλος της Ιστο­ρί­ας» που δια­κή­ρυ­ξε ο Φου­κου­γιά­μα μετά τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990 και την…

Διεθνή
Προκλητικός ο Χένρι Κίσινγκερ: «Πειρασμός» ένα προληπτικό πυρηνικό χτύπημα ενάντια στη Βόρεια Κορέα!

Ως «ισχυ­ρό πει­ρα­σμό» βλέ­πει την πιθα­νό­τη­τα ενός προ­λη­πτι­κού πυρη­νι­κού χτυ­πή­μα­τος των ΗΠΑ ενά­ντια στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας ο γνωστός…

Ιστορία
Φωτογραφική ματιά στην ιστορία: Μια άλλη «11η Σεπτεμβρίου» που συγκλόνισε τον κόσμο

Σαν σήμε­ρα 11 Σεπτεμ­βρί­ου 1973 εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο…