Περιήγηση: Χαλαζόπτωση

Επικαιρότητα
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και ίσως χαλαζοπτώσεις το Σάββατο

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προ­βλέ­πε­ται να εκδη­λω­θούν από τις…

Κοινωνία
Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλίας

Σημα­ντι­κές ζημιές προ­κά­λε­σε η έντο­νη χαλα­ζό­πτω­ση των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη φυτι­κή αλλά και τη ζωι­κή παρα­γω­γή, σε περιο­χές της Περιφερειακής…

Κοινωνία
Πρωτοφανής χαλαζόπτωση στη Δράμα ‑Χρειάστηκαν εκσκαπτικά για να απομακρύνουν το χαλάζι από τους δρόμους — Έφτασε τα 30–40εκ.

Πρω­το­φα­νής χαλα­ζό­πτω­ση έπλη­ξε, χθες το βρά­δυ, την πόλη της Δρά­μας, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θούν εκτε­τα­μέ­να προ­βλή­μα­τα σε πολ­λές γει­το­νιές. Ήταν…