Περιήγηση: Χαμάς

Διεθνή
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Γάζας μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ύπα­τη Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα δήλω­σε σήμε­ρα πως οι φονι­κές επι­δρο­μές του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της…

Διεθνή
Μέρα οργής στη Δυτική Όχθη — Ισοπεδώνει νοσοκομεία και υποδομές το Ισραήλ και προετοιμάζει για νύχτα τρόμου

Σφο­δρές συγκρού­σεις σημειώ­θη­καν σήμε­ρα στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη στις δια­δη­λώ­σεις στο πλαί­σιο της γενι­κής απερ­γί­ας των Παλαι­στι­νί­ων κατά της ισραηλινής…

Διεθνή
Το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στα παλαιστινιακά εδάφη εξετάζει το ΔΠΔ

Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) Φατού Μπεν­σου­ντά δήλω­σε σήμε­ρα ανή­συ­χη για την κλι­μά­κω­ση της βίας μετα­ξύ Ισραηλινών…