Περιήγηση: Χαρά Αξούριστου

Βιβλίο
Με επιτυχία έγινε στη Βέροια η παρουσίαση των βιβλίων του Γιώργου Μαργαρίτη για την Επανάσταση του 1821

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 12/11 στην «Ελιά» της Βέροιας η παρου­σί­α­ση των βιβλί­ων του ιστορικού-καθηγητής…