Περιήγηση: Χαρακτική

Εικαστικές Τέχνες
Τετάρτη 29 Δεκέμβρη 2021 ανοίγει η Μεγάλη ιστορική έκθεση “ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα”

Αίθου­σα “Νίκος Κεσ­σαν­λής”, της Ανώ­τα­της Σχο­λής Καλών Τεχνών | Πει­ραιώς 256, Ταύ­ρος Διάρ­κεια: 29 Δεκ 2021 έως 18 Φλε­βά­ρη 2022…