Περιήγηση: Χαριλάου

Κοινωνία
Δολοφονία Άλκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 12 συλληφθέντων

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­καν, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και οι φωτο­γρα­φί­ες 12 ατό­μων, οι οποίοι…

Κοινωνία
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης των δολοφόνων του Άλκη, από τα θύματα της επίθεσης

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία της ανα­γνώ­ρι­σης των κατη­γο­ρου­μέ­νων για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση κατά του 19χρονου Άλκη Καμπα­νού και της παρέας…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη και το δωδέκατο μέλος της συμμορίας της δολοφονικής επίθεσης στον Άλκη Καμπανό

Συνε­λή­φθη και το δωδέ­κα­το μέλος της συμ­μο­ρί­ας της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης στον Άλκη Καμπα­νό στη περιο­χή Χαρι­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Απολογείται σήμερα ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία — Κανείς δε μιλά για τον 12ο της συμμορίας

Με τον 20χρονο που είχε δια­φύ­γει στην Αλβα­νία και παρα­δό­θη­κε τα προη­γού­με­να 24ωρα στις ελλη­νι­κές διω­κτι­κές αρχές ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα ο…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Προσωρινά κρατούμενοι άλλοι 4 κατηγορούμενοι- Ομολόγησε ότι κρατούσε το «καραμπίτ» ο 25χρονος «Αθηναίος»

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται άλλοι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρού­με­νοι για τη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του, τα…

Κοινωνία
Σιωπηρή διαμαρτυρία φοιτητών στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός — Μήνυμα ενάντια στη βία των εγκληματικών συμμοριών

Στο σημείο που δολο­φο­νή­θη­κε ο Άλκης Καμπα­νός συγκε­ντρώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι φοι­τη­τές, σε μια σιω­πη­ρή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της βίας. O Άλκης…

Επικαιρότητα
Δολοφονία Άλκη: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 20χρονος κατηγορούμενος — Συνεχίζονται οι απολογίες

Προ­θε­σμία για να απο­λο­γη­θεί τη Δευ­τέ­ρα το μεση­μέ­ρι πήρε από την ανα­κρί­τρια ο 20χρονος κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία του 19χρονου…