Περιήγηση: Χαρούλα

Σαν Σήμερα
10 Φεβρουαρίου – Γιορτάζουν ο Χαράλαμπος και η Χαρούλα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του ιερο­μάρ­τυ­ρος Χαρα­λά­μπους σήμε­ρα και γιορ­τά­ζουν οι Χαρά­λα­μπος,  Χαρα­λά­μπης, Χάρης, Χάμπος,  Μπά­μπης, Μπά­μπος, Χαρα­λα­μπία, Χαρα­λα­μπή,  Μπα­μπί­να, Μπή­λιω, Μπι­λιώ, Μπία,…