Περιήγηση: Χασίς

Κοινωνία
«Αυγή»: «Ζελεδάκια χασίς για τα παιδάκια, ώστε να είναι πιο ευδιάθετα και δημιουργικά», σε λίγο στην Αθήνα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Στις 18 Φεβρουα­ρί­ου 2019 στην εφη­με­ρί­δα Αυγή υπάρ­χει τρι­σέ­λι­δο αφιέ­ρω­μα στην κάν­να­βη και δια­φη­μί­ζει και επι­χει­ρη­μα­τί­ες που…

Ατέχνως
Η μαύρη αγορά, τα κέρδη των μονοπωλίων και η εγκληματικότητα αυξήθηκαν μετά την νομιμοποίηση του χασίς

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Στην Ουρου­γουάη, στον Κανα­δά και στην Πολι­τεία του Κολο­ρά­ντο στις ΗΠΑ η μαύ­ρη αγο­ρά χασίς και μαριχουάνας…

Κοινωνία
Αποκτήσαμε ΑΤΜ κάνναβης

Στην Αθή­να τοπο­θε­τή­θη­κε ήδη ο πρώ­τος αυτό­μα­τος πωλη­τής προ­ϊ­ό­ντων κάν­να­βης, όπου θα πωλού­νται ανθοί κάν­να­βης, υπο­τί­θε­ται ως …«εναλ­λα­κτι­κό τσάι». «Γνω­ρί­ζου­με…

Διεθνή
 Bloomberg: Σε Ιταλία, Ελλάδα ή Ισπανία σχεδιάζει δύο νέα εργοστάσια ιατρικής κάνναβης καναδική εταιρεία

H κανα­δι­κή Canopy Growth, μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες εται­ρεί­ες ιατρι­κής κάν­να­βης στον κόσμο, σχε­διά­ζει μεγά­λη επέν­δυ­ση στην Ευρώ­πη, ανα­φέ­ρει δημοσίευμα…

Κοινωνία
Ναρκο-μπίζνα…

Τη νομι­μο­ποί­η­ση της κάν­να­βης και για «ψυχα­γω­γι­κούς λόγους» στον Κανα­δά «χει­ρο­κρό­τη­σαν» πρώ­τοι και καλύ­τε­ροι μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι, που «τρί­βουν τα…