Περιήγηση: Χιονάνθρωπος

Ατέχνως
Σου έλεγα “Έχεις σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακιστείς” — Χιονάνθρωπος, Δημήτρης Μητροπάνος

Μου­σι­κή Στί­χοι: Τάκης Μου­σα­φί­ρης Πρώ­τη εκτέ­λε­ση: Δημή­τρης Μητρο­πά­νος Καλή ακρό­α­ση Σου έλε­γα “Έχεις σπα­σμέ­να τα φτε­ρά και μην πετάς πολύ…