Περιήγηση: Χιούμορ

Επικαιρότητα
«Κι εμείς προετοιμασμένοι είμασθε»: Επικό τρολάρισμα στον Κικίλια από τις «Τελεταί Μπούκουρας» για τον Κοροναϊό

Μπο­ρεί το ζήτη­μα του Κορο­νοϊ­ού να είναι αναμ­φί­βο­λα εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρό για τη δημό­σια υγεία, ωστό­σο το αθά­να­το ελλη­νι­κό χιού­μορ δεν…