Περιήγηση: Χιούστον

Διεθνή
Τουλάχιστον 1.200 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Νότια Ασία — Περισσότεροι από 30 οι νεκροί στις ΗΠΑ

Του­λά­χι­στον 1.200 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί και εκα­τομ­μύ­ρια έχουν μεί­νει άστε­γοι από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες που έχουν προ­κλη­θεί σε Ινδία, Μπανγκλαντές…