Περιήγηση: Χοιροστάσιο

Ατέχνως
«Χοιροστάσιο», το αριστούργημα του Παζολίνι σε επετειακή επανέκδοση 50 χρόνων

Οι ταινίες του Παζολίνι είναι ουσιαστικά ένας ποιητικός-κυνικός κόσμος βυθισμένος στον ακραίο ερωτισμό και τ’αναξέλεγχτα πάθη. Μοναδικές,ωμές,αιρετικές. Προκαλούσαν και προκαλούν μέχρι σήμερα…