Περιήγηση: Χουάν Γουαΐδο

Διεθνή
«Φασίστα Γκουαϊδό»: Οργή λαού κατά του πραξικοπηματία της Βενεζουέλας στο αεροδρόμιο του Καράκας

Με εξα­γριω­μέ­νους συμπα­τριώ­τες του ήρθε αντι­μέ­τω­πος ο πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Χουάν Γκουαϊ­δό κατά την επι­στρο­φή του στο Καρά­κας, έπει­τα από την πολυήμερη…

Επικαιρότητα
Κατάπτυστη ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ υπέρ του ακροδεξιού πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Γουαϊδό

Σε ένα κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα, η Κεντρι­κή Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή του Κινή­μα­τος Αλλα­γής (ΚΙΝΑΛ) υιο­θε­τεί όλη την ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στη Βενεζουέλα,…

Διεθνή
Βενεζουέλα: ΗΠΑ και αντιπολίτευση εντείνουν το βρώμικο πόλεμο ενάντια στην κυβέρνηση Μαδούρο

Συνε­χί­ζε­ται με κάθε τρό­πο η επι­χεί­ρη­ση παρέμ­βα­σης των ΗΠΑ στο εσω­τε­ρι­κό της Βενε­ζου­έ­λας, με την Ουά­σιγ­κτον να γνω­στο­ποιεί το νέο της «όχη­μα» για την επέμβασή…

Διεθνή
Βενεζουέλα: «Παράνομη» η νέα θητεία του προέδρου Μαδούρο λέει η αμερικανόφιλη αντιπολίτευση

Σε νέα πρό­κλη­ση ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση και το λαό της Βενε­ζου­έ­λας προ­έ­βη η φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση κηρύσ­σο­ντας χθες Σάβ­βα­το, μέσω του…