Περιήγηση: Χούντα

Ιστορία
ΚΚΕ: Για τα 49 χρόνια από την πτώση της χούντας και την αντικατάστασή της από την κοινοβουλευτική δημοκρατία

Σαρά­ντα εννιά χρό­νια πριν, στις 24.7.1974, η χού­ντα έπε­σε και η πολι­τι­κή εξου­σία παρα­δό­θη­κε στη λεγό­με­νη κυβέρ­νη­ση «εθνι­κής ενό­τη­τας». Αυτή…

Επικαιρότητα
Αηδία και οργή! Απόπειρα «ξεπλύματος» της δικτατορίας από τον χουντικό πρώην δήμαρχο Ζωγράφου Γ. Καζάκο

«Αηδία και οργή προ­κα­λεί η χυδαία προ­σπά­θεια του πρώ­ην Δημάρ­χου Ζωγρά­φου, Γιάν­νη Καζά­κου, του διο­ρι­σμέ­νου δήμαρ­χου επί Χού­ντας, που βρήκε…

Κοινωνία
Αθλιότητα! Βιβλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου μοιράζονται δωρεάν στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ!

Τα ΜΑΤ και η προ­σπά­θεια επι­βο­λής της «πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας» στα τρι­το­βάθ­μια εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας ήταν, ως φαί­νε­ται, μόνο η…

Προτεινόμενο
«…Κυκλοφορούν διάφοροι προκηρύξεις αντεθνικού περιεχομένου…» (Ντοκουμέντο από το ψευτοδημοψήφισμα της Χούντας στα 1968)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το (ψετο) Δημο­ψή­φι­σμα του 1968 ήταν το πρώ­το της Χού­ντας, το οποίο είχε ως θέμα το…

Πολιτική
ΚΚΕ: 48 χρόνια μετά τη «μεταπολίτευση» αποδεικνύεται πως η αστική δημοκρατία αποτελεί μορφή άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου

«Πριν από 48 χρό­νια, στις 24 Ιού­λη 1974, αφού είχε μεσο­λα­βή­σει η τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο και μετά από παζάρια…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα: Χουντικά σύμβολα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος!

Το απα­ρά­δε­κτο και ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό της προ­βο­λής των χου­ντι­κών δικτα­τό­ρων της 21ης Απρί­λη κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών του συνεδρίου…