Περιήγηση: Χρήστος Δημούλας

Πολιτισμός
Συνέντευξη με τη Βαγγελιώ Καρακατσάνη με φορμή την κυκλοφορία του παραμυθιού της «Το έρημο κλουβί»

Ο Χρή­στος Δημού­λας μίλη­σε με τη Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη με αφορ­μή την κυκλο­φο­ρία του παρα­μυ­θιού της «Έρη­μο Κλου­βί», με εικο­νο­γρά­φη­ση της Εύας…