Περιήγηση: Χρήστος Μπέλλος

Ποίημα
ΕλένεΣ

Έτσι, πέσαμε απ τα σύννεφα ακόμη μια φορά Λέμε αδύνατον να φτάσε μια τέτοια συμφορά Είμαστε πολύ μακριά απ’ της…