Περιήγηση: Χρήστος Σταϊκούρας

Σκίτσα
Μεσαία τάξη…

«Ως μεσαία τάξη χαρακτηρίζονται τα νοικοκυριά με ένα άτομο που εισοδηματικά κινούνται μεταξύ 6.294 και 16.783 ευρώ, με δύο άτομα…