Περιήγηση: Χρήστος Τσιντζιλώνης

Ιστορία
Η Συνθήκη των Σεβρών

Τη μικρα­σια­τι­κή εκστρα­τεία πρέ­πει να την προ­σεγ­γί­σου­με ως μια πολε­μι­κή ενέρ­γεια, ενταγ­μέ­νη στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό πλαί­σιο, που δια­μορ­φω­νό­ταν με βάση…

Βιβλίο
Το μερτικό του Κ. Μαραγκουδάκη στην 80χρονη πορεία για Λευτεριά και Κοινωνική Απελευθέρωση

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Ήταν κατά­με­στο το αμφι­θέ­α­τρο του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στή­μιου Αθη­νών – της πρώ­ην ΑΣΟΕΕ στην οδό Πατη­σί­ων 76- το…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χρ. Τσιντζιλώνης: Βιβλίο-απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας και της ηρωικής αντίστασης του λαού μας

Η ομι­λία του Χρή­στου Τσιν­τζι­λώ­νη, προ­έ­δρου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Χρή­στου Ντα­βαν­τζή «Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοιπορικό…

Εκδηλώσεις
Το ΑΤΕΧΝΩΣ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου “Όσα επέζησαν στη μνήμη… Οδοιπορικό μιας ζωής”

Το περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ (atexnos.gr) σας προ­σκα­λεί στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου Όσα επέ­ζη­σαν στη μνή­μη… Οδοι­πο­ρι­κό μιας ζωής, του Χρή­στου Ι.…