Περιήγηση: Χρηστίδου Ραλλία

Πολιτική
Κόκκαλης, Κονιόρδου και Ραλλία Χρηστίδου στο δεύτερο «πακέτο» υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε αργά το από­γευ­μα η συνε­δρί­α­ση της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε υπό την προ­ε­δρία του πρω­θυ­πουρ­γού και…