Περιήγηση: Χρισσό Φωκίδας

Επικαιρότητα
Δημ. Κουτσούμπας: «Η ιστορική μνήμη και οι ιστορικές θυσίες των αγωνιστών, των κομμουνιστών δεν χωράνε στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ»

«Οι ηρω­ι­κές θυσί­ες των αγω­νι­στών, η ιστο­ρι­κή μνή­μη δεν επι­τρέ­πε­ται να δια­στρε­βλώ­νο­νται από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση και από την αντίδραση…