Περιήγηση: Χριστιάν Μιτσκόσκι

Πολιτική
Βόρεια Μακεδονία: Αλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών προαναγγέλλει το εθνικιστικό VMRO

Την αλλα­γή της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών σε περί­πτω­ση που έρθει στην εξου­σία προ­α­νήγ­γει­λε ο Χρι­στιάν Μιτσκό­σκι, αρχη­γός της αξιω­μα­τι­κής αντιπολίτευσης…