Περιήγηση: Χριστιανισμός

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…

Πολιτική
Χρυσή Αυγή: Ο Χριστός ήταν…«μπάσταρδος» και «υπάνθρωπος του σταυρού»

Εξη­γού­μα­στε: Σε αυτό το δια­δι­κτυα­κό μετε­ρί­ζι δεν καμω­νό­μα­στε τους πιστούς, τους θεο­σε­βού­με­νους, ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο τους υπέρ­μα­χους της οποιασ­δή­πο­τε θρησκείας.…

Κοινωνία
Βλ.Πούτιν: Χαρακτηρίζει τον κομμουνισμό.… «θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό!

Σε μια νέα προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μί­σει και να συκο­φα­ντή­σει τον σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό, συγκρί­νο­ντας τον με την… χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία, προ­έ­βη ο ρώσος…

Θέατρο
«Η Ωρα του Διαβόλου»: Απόπειρα λογοκρισίας θεατρικού έργου από Ναζί χρυσαυγίτες και σκοταδιστές

Μήνυ­ση κατά των συντε­λε­στών της παρά­στα­σης «Η Ώρα του Δια­βό­λου» (που παί­ζε­ται την περί­ο­δο αυτή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη) κατέ­θε­σαν βου­λευ­τές της…