Περιήγηση: Χριστός

Απόψεις
Ούτε χριστός, ούτε… πρόσφυγας (ένας αχταρμάς, δημιούργημα του παραπαίοντος δουλοκτητισμού) — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Τελι­κά ήταν… πρό­σφυ­γας ο Χρι­στός; Μέγας καυ­γάς έχει ξεσπά­σει! Πριν όμως κατα­λή­ξου­με στο αν ήταν μετα­νά­στης ας αναρωτηθούμε:…