Περιήγηση: Χριστόφορος Ζαραλίκος

Επικαιρότητα
Συναυλία Ειρήνης: Ο Ζαραλίκος «πετσόκοψε» τον Οικονόμου του ΣΚΑΪ και εκείνος τον μπλόκαρε…

Η αναγ­γε­λία της αντι­πο­λε­μι­κής συναυ­λί­ας την ερχό­με­νη Τρί­τη στα Προ­πύ­λαια, με την συμ­με­το­χή πάνω από 30 καλ­λι­τε­χνών, έχει ήδη προκαλέσει…

Επικαιρότητα
«ΓΙΑΤΙ ΒΡΙΖΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ???»: Απολαυστικός σχολιασμός της επικαιρότητας από τον Χριστόφορο Ζαραλίκο (ΒΙΝΤΕΟ)

Η… αρσε­νι­κή Εύα Μπρά­ουν, οι μαυ­ρα­γο­ρί­τες και οι βασι­λο­χου­ντι­κοί τρο­βα­δού­ροι της κυβέρ­νη­σης. Απο­λαυ­στι­κή και εύστο­χη κρι­τι­κή της τρέ­χου­σας επι­και­ρό­τη­τας, με…

Κοινωνία
Καλλιτέχνες στο πλευρό του Χρ. Ζαραλίκου, καταδικάζουν την τραμπούκικη απόπειρα λογοκρισίας

Την αλλη­λεγ­γύη τους στον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο εκφρά­ζουν από χθες πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­δρώ­ντας στην απα­ρά­δε­κτη από­πει­ρα λογοκρισίας…

Επικαιρότητα
Θέατρο «Τζένη Καρέζη»: Στηρίζει τον Χρ. Ζαραλίκο ενάντια στις προσπάθειες λογοκρισίας

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η διεύ­θυν­ση του θεά­τρου «Τζέ­νη Καρέ­ζη» σχε­τι­κά με το πρω­το­φα­νές περι­στα­τι­κό στη χθε­σι­νή παρά­στα­ση του Χρι­στό­φο­ρου Ζαρα­λί­κου, αναφέροντας…

Πολιτική
Σχόλιο του ΚΚΕ για τη διακοπή της παράστασης Ζαραλίκου από τη Σάσα Σταμάτη

«Σημά­δι τερά­στιας σήψης κι αυταρ­χι­σμού η δια­κο­πή θεα­τρι­κών παρα­στά­σε­ων από δήθεν “αγα­να­κτι­σμέ­νους” σε ρόλο “μπρά­βου”, επει­δή διά­φο­ροι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί, πολι­τι­κοί ή…

Κοινωνία
Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας η Σάσα Σταμάτη διακόπτει την παράσταση Ζαραλίκου γιατί ενοxλείται από την κριτική στον Μαρινάκη!!!

Τα είχα­με «του­βα­λά­τα» (με τους ακρο­δε­ξιούς «θεμα­το­φύ­λα­κες του Συντάγ­μα­τος») μας ήρθαν και «χύμα» με την τηλε­περ­σό­να Σάσα Στα­μά­τη η οποία…