Περιήγηση: Χρυσούπολη Καβάλας

Ανακοινώσεις
Χρυσούπολη Καβάλας: Αλληλεγγύη στη φιλόλογο που δέχεται επιθέσεις επειδή είπε την αλήθεια για τον δικτάτορα Μεταξά

Την αλλη­λεγ­γύη της στη φιλό­λο­γο του 1ου Γυμνα­σί­ου Χρυ­σού­πο­λης Καβά­λας Σταυ­ρού­λα Χαβε­λά­κη, για τις επι­θέ­σεις που δέχε­ται για τον πανη­γυ­ρι­κό που εκφώνησε…