Περιήγηση: Χρυσό μετάλλιο

Αθλητικά
Δ. Κουτσούμπας προς Λ. Πετρούνια: Ο τρίτος συνεχόμενος παγκόσμιος τίτλος σου σε καθιστά ένα θρύλο της ενόργανης γυμναστικής

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια για τον τρί­το συνε­χό­με­νο παγκό­σμιο τίτλο σου, που σε καθι­στά ένα θρύ­λο της ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής. Η επι­τυ­χία σου…