Περιήγηση: ΧΥΤΑ Φυλής

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε Δήμους και Περιφέρειες

Στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Αττι­κής (ΠΕΔΑ) μίλη­σε τη Δευ­τέ­ρα 12 Φλε­βά­ρη ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής εκ…

Επικαιρότητα
ΤΟΥ Γ. ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Featured Video Play Icon
Δήλωση του Γ. Πρωτούλη για τη φωτιά στη χωματερή της Φυλής και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Να μπει ένα ορι­στι­κό τέλος στην πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων και περι­φε­ρεια­κών αρχών για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των που βάζει…

Επικαιρότητα
Χατζηδάκης — ΝΔ: Όπως προχώρησα με τη ΔΕΗ έτσι θα προχωρήσω με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Το «παι­χνί­δι» από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ γίνε­ται πλέ­ον μονό­το­να  και με «σημα­δε­μέ­να» χαρ­τιά, πατώ­ντας στην «πλού­σια» κλη­ρο­νο­μιά του Σύριζα…

Επικαιρότητα
Φυλή: Απρόκλητη επίθεση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στους συγκεντρωμένους ενάντια στην επέκταση της χωματερής (ΦΩΤΟ)

Την απρό­κλη­τη επί­θε­ση ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων δέχθη­καν οι συγκε­ντρω­μέ­νοι στη διάρ­κεια της ορκω­μο­σί­ας του νέου δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Φυλής το απόγευμα…