Περιήγηση: Ψήφισμα ΟΗΕ

Διεθνή
ΗΠΑ και Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του ναζισμού — Απείχε και πάλι η Ελλάδα!

Για άλλη μια χρο­νιά, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­ψή­φι­σαν στις 8 Νοέμ­βρη το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εξύ­μνη­σης του Ναζισμού…