Περιήγηση: Ψήφος Εμπιστοσύνης

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ δεν μπορεί να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση που έχει ταξική μεροληψία υπέρ του κεφαλαίου

«Σήμε­ρα, η 9 Μάη είναι η επέ­τειος της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, της αθά­να­της επο­ποι­ί­ας του Σοβιε­τι­κού Κόκ­κι­νου Στρατού…

Πολιτική
Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση εξασφαλίζοντας 151 ψήφους

Ψήφο εμπι­στο­σύ­νης  έλα­βε η κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα, κατά την δια­δι­κα­σία της ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας που διε­ξή­χθη στην oλο­μέ­λεια, στο πλαί­σιο του αιτή­μα­τος του πρωθυπουργού…

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτικη πλαστογράφηση του Ελύτη για να ντύσουν τη μισαλλοδοξία τους

Ο χρυ­σαυ­γί­της Γερ­με­νής έκλει­σε την ομι­λία του επα­να­λαμ­βά­νο­ντας, όπως είπε, τα λόγια του νομπε­λί­στα ποι­η­τή Οδυσ­σέα Ελύ­τη, ο οποί­ος υπο­τί­θε­ται ότι…